İnternet Kullanımı Yaygınlaşıyor

26-Ağu, 10;35 nedim 0 116
Ülkemizdeki İnternet kullanım oranları git gide büyümekte ve yaygınlaşmaktadır. TUİK' in yaptığı araştırmada; İnternet kullanan bireylerin oranı %61,2 oldu Bilgisayar ve internet kullanım oranları 2016 yılı Nisan ayında 16-74 yaş grubundaki bireylerde sırasıyla %54,9 ve %61,2 oldu. Bu oranlar erkeklerde %64,1 ve %70,5 iken, kadınlarda %45,9 ve %51,9’dur. Bilgisayar ve internet kullanım oranları, 2015 yılında sırasıyla %54,8 ve %55,9’du. Yaklaşık on hanenin sekizi internet erişim imkanına sahip Türkiye genelinde İnternet erişim imkanına sahip hanelerin oranı 2016 yılı Nisan ayında %76,3...